Στελεχιακό Δυναμικό

Email Εκτύπωση

Πετροπουλάκης Νικόλαος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος / Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής / Επενδυτικός Σύμβουλος, με πιστοποίηση Β

Λυκομήτρος Πέτρος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / Γενικός Διευθυντής / Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής / Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Πελατών,  με πιστοποίηση Γ

Δήμας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. / Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής / Λήψη, Διαβίβαση & Εκτέλεση εντολών σε Κινητές Αξίες / Υπεύθυνος Πρόληψης Διενέργειας Συναλλαγών που συνδέονται με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με πιστοποίηση Α1

Καρδαράς Φιλοποίμην

Νομικός Σύμβουλος / Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Κορώνης Δημήτριος

Λήψη, Διαβίβαση & Εκτέλεση εντολών σε Κινητές Αξίες και Παράγωγα Προϊόντα, με πιστοποίηση Α2

Γραβάνης Θεοφάνης

Λήψη, Διαβίβαση & Εκτέλεση εντολών σε Κινητές Αξίες, με πιστοποίηση Α1

Θεοφυλάκτου Αλεξάνδρα

Υπεύθυνος Back Office

Φραγκούλη Βικτώρια

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου / Αναπληρωτής Υπεύθυνος  Πρόληψης Διενέργειας Συναλλαγών που συνδέονται με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με πιστοποίηση Β 

Παπασωτηρίου Ευστάθιος

Υπεύθυνος Τμημάτων Λογιστηρίου & Διαχείρισης Κινδύνου