Αφιέρωμα στις υπερεκατονταετείς ελληνικές επιχειρήσεις

Email Εκτύπωση


Στο δεύτερο αφιέρωμα της «Ιστορίας» σχετικά με τις υπερεκατονταετείς ελληνικές επιχειρήσεις, θα σταθούμε σε μία από τις παλαιότερες που δραστηριοποιούνται στον χρηματιστηριακό χώρο και η οποία έχει συνδέσει απόλυτα το όνομα και την αδιάκοπη παρουσία της με την ίδια τη λειτουργία του «Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» (που η ίδρυσή του προηγήθηκε χρονικά, αφού πραγματοποιήθηκε επισήμως στις 30 Σεπτεμβρίου 1876).