Επικοινωνία & Πληροφόρηση

Email Εκτύπωση

Τμήμα Back Office (Ταμείο χρημάτων & Τίτλων)

Τηλ. Επικοινωνίας:

213 00 59 130 (HOL)
210 32 13 928 (ΟΤΕ)
Email: backoffice@petropoulakis.net
Υπεύθυνη Τμήματος: Θεοφυλάκτου Αλεξάνδρα

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες Θεματοφυλακής & Παροχής Πιστώσεων, τα πιστοποιημένα στελέχη της εταιρίας μας είναι πάντα πρόθυμα να σας εξυπηρετήσουν.