Επικοινωνία & Πληροφόρηση

Email Εκτύπωση

Τμήμα Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Dealing Room)

Τηλ. Επικοινωνίας:

213 00 59 110 (Κινητές Αξίες) HOL
213 00 59 120 (Παράγωγα Προϊόντα) HOL
210 32 13 928 (Τηλ. Κέντρο) ΟΤΕ
Email: dealing@petropoulakis.net
Υπεύθυνος Τμήματος:
Κορώνης Δημήτρης

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα Προϊόντα, τα πιστοποιημένα στελέχη της εταιρίας μας είναι πάντα πρόθυμα να σας εξυπηρετήσουν.