Πληροφορίες Εποπτικής Φύσεως

Email Εκτύπωση
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες εποπτικής φύσεως που αφορούν στην εταιρία μας, δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάση, διακεκριμένα από τις ετήσιες ικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και του ν. 4261/2014.

Παρακάτω παρατίθονται τα εποπτικά στοιχεία που αφορούν τα αντίστοιχα έτη: