Νέα Εταιρίας - Δημοσιοποιήσεις

Email Εκτύπωση
21.06.2017 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

Στα πλαίσια της επικείμενης Συγχώνευσης της εταιρίας μας, με τις Μίδας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και MERIT Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, παρακάτω παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας τα επίσημα στοιχεία που αφορούν στη συγχώνευση. Το θέμα της συγχώνευσης θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μας.

Στοιχεία που αφορούν στην Πετροπουλάκης ΧΑΕΠΕΥ:

Στοιχεία που αφορούν στην ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ:

Στοιχεία που αφορούν στη MERIT ΧΑΕΠΕΥ:

19.05.2016 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2016

13.05.2015 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2015

03.04.2014 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2014