Κινητές Αξίες & Παράγωγα Προϊόντα Διεθνών Χρηματιστηρίων

Email Εκτύπωση
Η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες επενδυτές, να πραγματοποιούν συναλλαγές με άμεση εξυπηρέτηση και ασφάλεια, σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, σε μετοχές και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) αλλά και παράγωγα προϊόντα με υποκείμενους τίτλους, χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές και νομίσματα, διευρύνοντας έτσι τις επενδυτικές σας επιλογές.

Οι αγορές και τα προϊόντα που καλύπτει η εταιρία είναι:

Μετοχές

Η.Π.Α.  ΙΣΠΑΝΙΑ  ΙΡΛΑΝΔΙΑ  ΒΕΛΓΙΟ  ΙΤΑΛΙΑ  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ  ΓΑΛΛΙΑ  Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ  ΟΛΛΑΝΔΙΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  ΝΟΡΒΗΓΙΑ  ΑΥΣΤΡΙΑ  ΔΑΝΙΑ  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  ΚΑΝΑΔΑΣ
ΕΛΒΕΤΙΑ  ΣΟΥΗΔΙΑ

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΑΚ ή ETFs

Τα ETF (Exchange Traded Funds), αποτελούν ένα υβρίδιο μεταξύ Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κοινής μετοχής, ενώ είθισται να είναι συνδεδεμένα με κάποιο βασικό χρηματιστηριακό δείκτη ομολόγων, εμπορευμάτων, ή νομισμάτων και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών στο χρηματιστήριο.
Τα ETF δεν κάνουν επενδυτικές επιλογές, απλώς ακολουθούν "τυφλά" τη σύνθεση και την πορεία ενός συγκεκριμένου δείκτη ή μιας συγκεκριμένης ομάδας κινητών αξιών.
Τα ETFs παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να μπορούν να επενδύσουν και στην αντίστροφη κίνηση (short) του δείκτη που αναπαράγει το ETF που έχουν επιλέξει.

Παράγωγα Προϊόντα

EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, Gold, Silver, Crude Oil, Bund, DAX, Dow Jones, S&P, FTSE