Επικοινωνία & Τρ. Λογαριασμοί

Email Εκτύπωση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας σας προτείνει να επικοινωνείτε απ΄ευθείας με τα τμήματα που θέλετε να συναλλαγείτε. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με δύο παρόχους σταθερής τηλεφωνίας, ΟΤΕ και HOL, εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία των τηλεφωνικών μας γραμμών σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

Έδρα της εταιρίας:

Αριστείδου 9, 105 59, Αθήνα, Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.petropoulakis.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 32 13 928 (ΟΤΕ)
Fax Κέντρου: 210 32 16 810
Email: info@petropoulakis.net

Τμήμα Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Dealing Room)

Τηλ. Επικοινωνίας:

213 00 59 110 (Κινητές Αξίες) HOL
213 00 59 120 (Παράγωγα Προϊόντα) HOL
Email: dealing@petropoulakis.net

Τμήμα Back Office (Ταμείο χρημάτων & Τίτλων)

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 00 59 130 (HOL)
Email: backoffice@petropoulakis.net

Τμήμα Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων

Τηλ. Επικοινωνίας:

210 33 10 808 (OTE)
213 00 59 150 (HOL)
Email: portfolio.management@petropoulakis.net

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Αναλήψεις χρημάτων έως € 500 και αντίστοιχα καταθέσεις χρημάτων έως € 500 μπορείτε να κάνετε στα ταμεία της εταιρείας, ή ανεξαρτήτως ποσού στους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς, στην επωνυμία:

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 ALPHA 
 101-002002-025413
 GR8101401010101002002025413
 EUROBANK 
 € 
 0026-0025-410200568238
 GR2902600250000410200568238
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 € 
 041-47206959
 GR8101100410000004147206959
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 € 
 5017-010976-420
 GR7501720170005017010976420
 EUROBANK
 $ 
 0026-0201-97-1200039161 
 
 EUROBANK 
£
 0026-0201-98-1200039229
 
 EUROBANK 
¥
 0026-0201-95-1200039317
 

ALPHA: 101-002002-025413 (€) - IBAN: GR8101401010101002002025413
EUROBANK: 0026-0025-410200568238 (€) - IBAN: GR2902600250000410200568238
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 041-47206959 (€) - IBAN: GR8101100410000004147206959
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5017-010976-420 (€) - IBAN: GR7501720170005017010976420

EUROBANK: 0026-0201-97-1200039161 ($)
EUROBANK: 0026-0201-98-1200039229 (£)
EUROBANK: 0026-0201-95-1200039317 (¥)

Παρακαλείσθε, σε κάθε κατάθεση που κάνετε, να σημειώνετε το ονοματεπώνυμό σας και τον κωδικό σας.

Σας επισημαίνουμε ότι καταθέσεις από την εταιρεία στους τραπεζικούς λογαριασμούς που μας έχετε δηλώσει, πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής εντολής σας στον υπεύθυνο του Ταμείου Χρημάτων.