Συναλλαγές & Ενημέρωση

Email Εκτύπωση

Συναλλαγές


Η εισροή / εκροή κεφαλαίου στο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή
μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας μας αφού αποκτήσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.

Εντολή Εισροής Κεφαλαίου στο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης

Ο πελάτης καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας χρήματα που επιθυμεί να πιστώσει στο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης και ενημερώνει το Τμήμα για το ποσό και την ημερομηνία της κατάθεσης. Με την επαλήθευση της κατάθεσης από την εταιρεία, ενημερώνεται άμεσα το Χαρτοφυλάκιο του πελάτη με τη νέα εισροή.

Εντολή Εκροής Κεφαλαίου από το Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης

Ο πελάτης ενημερώνει το Τμήμα Διαχείρισης για το ποσό της ανάληψης. Εφόσον το κεφάλαιο της εκροής είναι διαθέσιμο στο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης, το Τμήμα προβαίνει σε κατάθεση του ποσού σε δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη την επόμενη ημέρα από την εντολή του. Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό ανάληψης που επιθυμεί ο πελάτης να αποσύρει από το Χαρτοφυλάκιο δεν καλύπτεται από τα διαθέσιμα μετρητά που υπάρχουν σε αυτό, το τμήμα προβαίνει σε ρευστοποίηση τίτλων του χαρτοφυλακίου, ώστε η εντολή του πελάτη να πραγματοποιηθεί σε 3 εργάσιμες ημέρες, που το προϊόν των ρευστοποιήσεων εκκαθαρίζεται και είναι πλέον διαθέσιμο.

Ενημέρωση

Ενημέρωση ανά Μήνα

Στην αρχή κάθε μήνα, σας αποστέλλεται από το τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε επιλέξει (e-mail, fax, ταχυδρομικώς), η κίνηση του αρχικού σας κεφαλαίου, η θέση σας σε τίτλους και χρήματα όπως ισχύει την τελευταία ημέρα του μήνα, η απόδοση του χαρτοφυλακίου σας από την αρχή του έτους, καθώς και για την περίοδο ενημέρωσης, συγκρινόμενη με την απόδοση του δείκτη αναφοράς Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.. Επίσης, περιλαμβάνεται η χρηματική καρτέλα εισπράξεων / πληρωμών καθώς και η καρτέλα παραλαβής / παράδοσης τίτλων, μαζί με τις επιβεβαιώσεις εκτέλεσης εντολών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ημερήσια Ενημέρωση

Όσοι πελάτες το επιθυμούν, μπορούν να ενημερώνονται από το τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων με e-mail ή fax σε καθημερινή βάση, σχετικά με τη θέση τους σε τίτλους και χρήματα, μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιλαμβάνονται και στη μηνιαία ενημέρωση.

Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε και μέσω της ιστοσελίδας μας.