Συναλλαγές & Ενημέρωση

Email Εκτύπωση

Συναλλαγές

Η διαβίβαση των εντολών προς την εταιρεία μας γίνεται τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας μας αφού αποκτήσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.

Ενημέρωση

Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολών

Αν έχετε επιλέξει ως μέσο επικοινωνίας το E-mail ή το Fax, ενημερώνεστε αυθημερόν από το Τμήμα Συναλλαγών για τις συναλλαγές Αγορών και Πωλήσεων που πραγματοποιήσατε, καθώς και για τη νέα σας θέση σε τίτλους και χρήματα.
Αν έχετε επιλέξει ως μέσο επικοινωνίας το ταχυδρομείο, ενημερώνεστε από το τμήμα Συναλλαγών τηλεφωνικώς για τις συναλλαγές Αγορών και Πωλήσεων που πραγματοποιήσατε στο τέλος της ημέρας κατά την οποία αυτές καταρτίσθηκαν. Περαιτέρω, σας αποστέλλονται ταχυδρομικώς την επομένη εργάσιμη ημέρα, αναλυτικά, οι εκτελεσθείσες πράξεις σας.

Ημερήσια Ενημέρωση

Όσοι πελάτες έχουν δηλώσει ως τρόπο επικοινωνίας E-mail ή Fax μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά όσον αφορά τη θέση τους σε τίτλους και χρήματα εφόσον μας το δηλώσουν.

Ενημέρωση ανά Εξάμηνο

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σας αποστέλλεται από το τμήμα Backoffice σύμφωνα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε επιλέξει η θέση σας σε τίτλους και χρήματα όπως αυτή ισχύει κατά την τελευταία ημέρα του εξαμήνου.

Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε και μέσω της ιστοσελίδας μας.