Στο επίκεντρο εσείς, εδώ και 132 χρόνια

Το έμβλημα του Χρηματιστηρίου, ο Κερδώος Ερμής.

1876

Ο χρηματιστής Γ. Αγραφιώτης σε εκδρομή του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 1889.

1882-1932

Τρίτος από αριστερά ο χρηματιστής Ν. Καπιτζόγλου σε εκδήλωση του Χρηματιστηρίου με τον Βασιλιά Παύλο.

1932-1968

Κάτω αριστερά ο χρηματιστής Η. Πετροπουλάκης επί το έργο.

1968

1976

1996

Σήμερα
1876
1882- 1932
1932- 1968
1968
1976
1996
Σήμερα

Online Υπηρεσίες